Ammattitaitoiset turvallisuusvahdit työmaille koko Suomeen

Yhteydenotto

JL Work Force Oy on erikoistunut öljynjalostamon ja rakennustyömaiden tulityövartiointiin. Meiltä saat osaavan työnjohdon, tehokkaan töiden koordinoinnin ja kokeneet vahdit.

 

Turvallisuus on yrityksessämme kaikki kaikessa. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, syttymää tai laitevahinkoa.

 

Vahtimme ovat turvallisuusorientoituneita, kattavasti koulutettuja ja perehdytettyjä alan ammattilaisia. Varusteet ja alkusammutuskaluston huolehdimme aina työmaasta ja työn laadusta riippuen.

Vahtipalvelut vuorokauden ympäri

Vahtitehtävät vaativat valppautta, kunnon koulutusta, rohkeutta keskeyttää työ tarvittaessa ja hätätilannevalmiutta.

 

Me tarjoamme teollisuusalan yritysten palvelukseen ammattitaitoisia vahteja aina luukkuvahdeista tulityövartijoihin. Palvelemme vahtitehtävissä joustavin aikatauluin 24/7, ja työskentelemme teollisuusalan yritysten ja rakennustyömaiden palveluksessa kaikkialla Suomessa.

 

Jos etsit osaavaa turvallisuusvahtia, ota epäröimättä yhteyttä Jarna Laineeseen sähköpostitse jarna.laine@jlworkforce.fi tai puhelimitse 050 543 8373. Tarjoamme luotettavaa palvelua yrityksesi tarpeisiin!

Tulityövartijat

Tulityövartija on henkilö, joka vahtii tulityökohteen turvallisuutta. Tulityövartijan tehtävänä on yhdessä työn suorittajan kanssa ennakoida ja varmistaa, että työsuorituksen aikana syntyvät kipinät, kuumat roiskeet ja muut palovaaratilanteita aiheuttavat aineet eivät aiheuta tulipaloja tai muita vaaratilanteita, tai vaurioita laitteita ja rakenteita.

Luukkuvahdit

Suljetuksi työtilaksi katsotaan muun muassa säiliöt, putket, uunit, piiput, viemärikaivot, säiliöiden jalustatilat, kanaalit, syvät kuopat ja tilat, joihin voi mennä sisälle osittain tai kokonaan. Tämän kaltaisissa työkohteissa vaaditaan luukkuvahtia. Luukkuvahdin vastuualueeseen kuuluu suljetuissa tiloissa tehtävistä töistä aiheutuvien riskien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suoritus, töiden keskeytys vaaratilanteessa ja avun hälyttäminen hätätilanteessa.

Työturvallisuusvahdit

Meiltä saat vahdit myös työmaan yleiseen työturvallisuusvalvontaan. Valvomme muun muassa sitä, ettei nostojen aikana kukaan kulje taakan alle, että henkilökohtaisten suojainten käyttöä noudatetaan ja että palokuorman poisto, kulkureittien aukipitäminen sekä korkealla työskentely toteutuu turvallisesti.